กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทีมคลิกแก้หนี้ พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของประชาชนในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนหนี้ครัวเรือนไตรมาส 3 ปี 2566 ขยายตัว 0.69% เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน คิดเป็นสัดส่วนGDPของประเทศ 90.9% และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเงิน และการเมืองระหว่างประเทศ

ด้วยแนวโน้มสถานการณ์หนี้ครัวเรือนปรับตัวสูงขึ้น ดังกล่าว “กรมส่งเสริมสหกรณ์” ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่แนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จึงจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์นอกภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน

 

“ปัจจุบันพบว่า90%ของครัวเรือนเกษตรกรไทย มีหนี้สินจำนวนเฉลี่ยมากถึง450,000บาทต่อครัวเรือน และพบว่า30% ของครัวเรือนมีหนี้คงค้างเกิน500,000บาท ในส่วนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระดับหนี้สินเฉลี่ยของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจาก 203,520บาทต่อคน

ในปี2564เพิ่มเป็น209,865.05บาทต่อคน ในปี2565หรือเพิ่มขึ้นในอัตรา 3.12% สมาชิกใช้บริการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในรูปเงินกู้ยืม ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้บริการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพ ใช้ชำระหนี้สินเดิม ใช้จ่ายในครัวเรือน”

นายวิศิษฐ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562ถึงปี2566 กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกอย่างจริงจัง และสามารถนำไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ต้องเริ่มจากการแยกอายุลูกหนี้ของสมาชิก จัดกลุ่มประเภทลูกหนี้ จัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา 

จากนั้นจึงจัดกลุ่มเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปดำเนินการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ เดินหน้าลดหนี้ต่อเนื่องไปพร้อมกับการสร้างอาชีพสร้างรายได้ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรกินดีอยู่ดี เน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบสหกรณ์ 

คำแถลงปฏิเสธความรับผิดชอบ: ลิขสิทธิ์ของบทความนี้เป็นของผู้เขียนต้นฉบับ การเผยแพร่ซ้ำบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน หากมีการละเมิดกรุณาติดต่อเราทันที เราจะทำการแก้ไขหรือลบตามความเหมาะสม ขอบคุณหมวดเดียวกัน

'จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลี' ประชุมสุดยอดในรอบ 5 ปี รับความท้าทายเขย่าภูมิภาค

เกาหลีใต้เปิดบ้านเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำ 3 ฝ่ายระหว่าง 'จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้' และนับการป...

วิจัย 14 ปีคุ้ม! จีนเพาะพันธุ์หมูโปรตีนสูง-ไขมันต่ำสำเร็จ หวังลดพึ่งพาพันธุ์หมูตะวันตก

นักวิจัยจีน ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์สุกรที่สามารถให้โปรตีนสูง-ไขมันต่ำ การเพาะพันธุ์นี้ได้รับก...

ผ่าทางตัน ‘อิสราเอล - ปาเลสไตน์’ ทำแผน The Day After สิ้นสุดสงครามฉนวนกาซา

สถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงระหว่างอิสราเอล และฮามาส แทบไร้ความหวังจะยุติลงในเร็ววัน หากแต่ตอนนี้หลายป...

ดีเดย์ ‘พรุ่งนี้’ ชื่อไม่ตรงโอนไม่ได้! ดีอี-กสทช.เอาจริงล้างบางบัญชีม้า

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี กล่าวว่า เดิมการ...