STEC กำไร Q1/67 เหลือ 11.8 ล้านบาท หด 93% รับรู้ขาดทุนบริษัทร่วมเพิ่มเป็น 146 ล้านบาท

นางใจแก้ว เตชะพิชญะ กรรมการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า งบการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด 31 มี.ค.2567 มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับ 11.85 ล้านบาท (กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.01 บาท) ลดลงจากไตรมาส 1/2566 ที่มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 170.98 ล้านบาท (กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.11 บาท) 

คำอธิบาย และวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ระบุว่า รายได้บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 6,535.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2566 เป็นจำนวน 70.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.09% บริษัทมีรายได้หลักที่สำคัญ ได้แก่ รายได้จากสัญญาก่อสร้างจำนวน 6,458.66 ล้านบาท รายได้ค่าเช่าจำนวน 25.10 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายบริษัท และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวม เป็นจำนวน 6,301.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2566 เป็นจำนวน 49.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.79% ซึ่งค่าใช้จ่ายหลักที่สำคัญ ได้แก่ ต้นทุนงานก่อสร้างจำนวน 6,076.69 ล้านบาท ต้นทุนค่าเช่าจำนวน 27.07 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 197.82 ล้านบาท

ด้านความสามารถในการทำกำไร มีกำไรขั้นต้น เป็นจำนวน 379.99 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 5.86% กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นจำนวน 56.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 0.86% และมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 14.00 ล้านบาท คิดเป็น 0.21% ซึ่งลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นจำนวน 147.37 ล้านบาท

เนื่องจากบริษัท มีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นจำนวน 146.15 ล้านบาท ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน จำนวน 0.61 ล้านบาท สาเหตุเกิดจากการรับรู้ผลประกอบการของการเปิดดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และสายสีชมพูที่บริษัทร่วมลงทุนซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปเมื่อวันที่ 3 ก.ค.2566 และวันที่ 7 ม.ค.2567 ตามลำดับ 

โดยโครงการรถไฟฟ้าทั้งสองสายยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน 

 

 

คำแถลงปฏิเสธความรับผิดชอบ: ลิขสิทธิ์ของบทความนี้เป็นของผู้เขียนต้นฉบับ การเผยแพร่ซ้ำบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน หากมีการละเมิดกรุณาติดต่อเราทันที เราจะทำการแก้ไขหรือลบตามความเหมาะสม ขอบคุณหมวดเดียวกัน

'จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลี' ประชุมสุดยอดในรอบ 5 ปี รับความท้าทายเขย่าภูมิภาค

เกาหลีใต้เปิดบ้านเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำ 3 ฝ่ายระหว่าง 'จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้' และนับการป...

วิจัย 14 ปีคุ้ม! จีนเพาะพันธุ์หมูโปรตีนสูง-ไขมันต่ำสำเร็จ หวังลดพึ่งพาพันธุ์หมูตะวันตก

นักวิจัยจีน ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์สุกรที่สามารถให้โปรตีนสูง-ไขมันต่ำ การเพาะพันธุ์นี้ได้รับก...

ผ่าทางตัน ‘อิสราเอล - ปาเลสไตน์’ ทำแผน The Day After สิ้นสุดสงครามฉนวนกาซา

สถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงระหว่างอิสราเอล และฮามาส แทบไร้ความหวังจะยุติลงในเร็ววัน หากแต่ตอนนี้หลายป...

ดีเดย์ ‘พรุ่งนี้’ ชื่อไม่ตรงโอนไม่ได้! ดีอี-กสทช.เอาจริงล้างบางบัญชีม้า

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี กล่าวว่า เดิมการ...