TTA อวด Q1/67 กำไรโตอลังการ 419% เทียบ Q1/66 และ 43,857% เทียบ Q4/66

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ไตรมาส 1 สิ้นสุด 31 มี.ค.2567 มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับ 1,115.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2566 ที่มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 214.96 ล้านบาท

คำอธิบาย และวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการระบุว่า ในไตรมาสที่ 1/2567 นี้ TTA มีรายได้ จำนวน 6,523.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% YoY ส่วนใหญ่มาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง และกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร แต่รายได้ลดลงเล็กน้อย 2% QoQ จากรายได้จากการขายปุ๋ยที่ลดลงของกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มการลงทุน มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 26 ร้อยละ 48 ร้อยละ 11 ร้อยละ 9 และร้อยละ 6 ของรายได้รวม ตามลำดับ

สำหรับต้นทุนขาย และการให้บริการรวม เพิ่มขึ้น 30% YoY เป็น 4,765.4 ล้านบาท ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่ลดลง 3% QoQ ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 61% YoY และ 2% QoQ เป็น 1,757.7 ล้านบาท เช่นเดียวกันกับอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23 ในไตรมาสที่ 1/2566 และร้อยละ 26 ในไตรมาสที่ 4/2566 เป็นร้อยละ 27 ในไตรมาสที่ 1/2567 เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้นของกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ เป็นผลมาจากอัตราค่าระวางเรือเทียบเท่าเฉลี่ยที่สูงขึ้น

อีกทั้งมีผลกำไรจากการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง และยังไม่เกิดขึ้นจริงสุทธิ จำนวน 68.0 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน

ส่วนค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหารเพิ่มขึ้น 14% YoY สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายด้านค่าขนส่งของกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร แต่ลดลง 7% QoQ

ส่งผลให้ EBITDA เพิ่มขึ้น 112% YoY และ 7% QoQ เป็น 1,255.2 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 3% YoY และ 20% QoQ เป็น 185.1 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้ จำนวน 3,500 ล้านบาท ในเดือนก.พ.2567

นอกจากนี้ มีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง และยังไม่เกิดขึ้นจริงสุทธิจำนวน 624.2 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินกู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง และการลงทุนระยะสั้นในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินบาท

ในไตรมาสนี้กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือมีอัตราค่าระวางเรือเทียบเท่าเฉลี่ยที่ 15,932 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน เพิ่มขึ้น 16% YoY และ 14% QoQ โดยมีกำไรทั้งจากเรือที่กลุ่มธุรกิจ เป็นเจ้าของ และเรือเช่า ส่วนกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งยังคงทำกำไรสุทธิส่วนของ TTA ได้อย่างต่อเนื่อง และมีมูลค่างานให้บริการที่รอส่งมอบที่แข็งแกร่ง จำนวน 734.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นไตรมาส

นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรยังมีกำไรอย่างต่อเนื่อง แม้อยู่ในช่วงนอกฤดูกาลเพาะปลูก

โดยสรุปไตรมาสที่ 1/2567 นี้ TTA รายงานผลกำไรสุทธิอย่างแข็งแกร่งราว 1,116 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 419% YoY และ 43,857% QoQ

 

 

คำแถลงปฏิเสธความรับผิดชอบ: ลิขสิทธิ์ของบทความนี้เป็นของผู้เขียนต้นฉบับ การเผยแพร่ซ้ำบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน หากมีการละเมิดกรุณาติดต่อเราทันที เราจะทำการแก้ไขหรือลบตามความเหมาะสม ขอบคุณหมวดเดียวกัน

'จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลี' ประชุมสุดยอดในรอบ 5 ปี รับความท้าทายเขย่าภูมิภาค

เกาหลีใต้เปิดบ้านเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำ 3 ฝ่ายระหว่าง 'จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้' และนับการป...

วิจัย 14 ปีคุ้ม! จีนเพาะพันธุ์หมูโปรตีนสูง-ไขมันต่ำสำเร็จ หวังลดพึ่งพาพันธุ์หมูตะวันตก

นักวิจัยจีน ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์สุกรที่สามารถให้โปรตีนสูง-ไขมันต่ำ การเพาะพันธุ์นี้ได้รับก...

ผ่าทางตัน ‘อิสราเอล - ปาเลสไตน์’ ทำแผน The Day After สิ้นสุดสงครามฉนวนกาซา

สถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงระหว่างอิสราเอล และฮามาส แทบไร้ความหวังจะยุติลงในเร็ววัน หากแต่ตอนนี้หลายป...

ดีเดย์ ‘พรุ่งนี้’ ชื่อไม่ตรงโอนไม่ได้! ดีอี-กสทช.เอาจริงล้างบางบัญชีม้า

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี กล่าวว่า เดิมการ...