สดช.เร่งสปีดเปิดเวทีรับฟังความเห็น พร้อมลุย Cloud First Policy เต็มตัว

นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. เป็นประธานการประชุมประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาและ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กฎระเบียบ มาตรการ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้และการใช้บริการระบบคลาวด์ที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการจัดทำกฎระเบียบการใช้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้อมูลของประเทศไทย 

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำกฎระเบียบการใช้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ และแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้อมูลของประเทศไทย โดยได้ดำเนินการพัฒนา ติดตั้ง บริหาร และดูแลระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service : GDCC)

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเกิดการพัฒนาการทำงานให้มีลักษณะเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ และพร้อมให้บริการแก่ทุกภาคส่วน โดยเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยและการให้บริการประชาชน โดยสามารถเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา รวมรวม และวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน ระเบียบ มาตรการและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้และการใช้บริการคลาวด์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กฎระเบียบ มาตรการ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้และการใช้บริการระบบคลาวด์ที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้รับการพัฒนาต่อยอดภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นและการประชาพิจารณ์จากทุกภาคส่วน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการพัฒนา ปรับปรุงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างระบบคลาวด์และการให้บริการคลาวด์ของประเทศไทย

เพื่อให้เหมาะสมสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย นำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างระบบคลาวด์ รวมถึงการให้บริการคลาวด์ของประเทศไทย เพื่อให้เหมาะสมสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล อันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก หรือ Cloud First Policy ต่อไป

นอกจากนี้ การดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าว ยังประกอบด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับระบบคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำรายงานผลการศึกษาฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องอีกจำนวน 6 ครั้ง โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภาครัฐ จำนวน 3ครั้ง และระบบคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 3 ครั้ง รวมไปถึงการจัดประชุมประชาพิจารณ์ต่อผลการศึกษาฯ ในด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้อมูล จำนวน 1 ครั้ง และระบบคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ อีกจำนวน 1 ครั้ง เพื่อนำไปสู่การจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กฎระเบียบ มาตรการ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กับการให้และการใช้บริการระบบคลาวด์ที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

ทั้งในประเด็นของการเลือกใช้บริการคลาวด์ของหน่วยงานภาครัฐ และกำหนดรูปแบบการให้บริการระบบคลาวด์ของผู้ให้บริการคลาวด์ภาครัฐหรือภาคเอกชน การจัดซื้อจ้างระบบคลาวด์ (Cloud Procurement) และการให้บริการคลาวด์ (Cloud Service) ผ่านแพลตฟอร์มบริหารจัดการระบบคลาวด์ มาตรฐานการให้บริการคลาวด์ (Cloud Service Standards) อันเป็นคุณสมบัติของบริการระบบคลาวด์และผู้ให้บริการคลาวด์ที่เหมาะสมกับระบบคลาวด์ภาครัฐ ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและร่างกฎระเบียบ มาตรการ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์และบูรณาการข้อมูลภาครัฐควบคู่กันไปด้วย

คำแถลงปฏิเสธความรับผิดชอบ: ลิขสิทธิ์ของบทความนี้เป็นของผู้เขียนต้นฉบับ การเผยแพร่ซ้ำบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน หากมีการละเมิดกรุณาติดต่อเราทันที เราจะทำการแก้ไขหรือลบตามความเหมาะสม ขอบคุณหมวดเดียวกัน

รีเจกต์เรต ดอกเบี้ย หุ้นกู้ฉุดอสังหาฯเฟรเซอร์สชงตั้งกองทุนดบ.ต่ำสกัดNPL

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย บริษัท เ...

"ทีมชาติสเปน" ยิงไม่ซ้ำหน้า ไล่อัด "โครเอเชีย" ประเดิมชัยศึกยูโร 2024 กลุ่มบี

"กระทิงดุ" ทีมชาติสเปน เอาชนะ ทีมชาติโครเอเชีย ขาดลอย ในศึกฟุตบอล ยูโร 2024 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัด...

ท้อแท้-สิ้นหวัง

ตลาดหุ้นไทยในช่วงเร็ว ๆ ผมคิดว่านักลงทุนจำนวนมากรู้สึก “ท้อแท้” และ “สิ้นหวัง” เหตุผลในภาพใหญ่อาจจะเ...

“ลำพูน” จับมือ “ทานากะ” สนับสนุนทีมลุยไทยลีก 1 ฤดูกาล 2024-24

สโมสรลำพูน วอริเออร์ ประกาศจับมือกับ "TANAKA PRECISION (THAILAND)" หรือ ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย...